VUNAR, a.s.
     
 Úvod | Dokumenty | Kontakty
     
     
Vyhlásenia:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dna
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spolocností na Slovensku   Adobe .pdf (0.5 MB)   11.05.2017 o 10:00 h
     
     
Výročné správy:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Ročná finančná správa emitenta - rok 2018   Adobe .pdf (2,10 MB)   30.04.2019, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2017   Adobe .pdf (5,40 MB)   30.04.2018, 10:00h
Doplnenie RFS emitenta - Doplnenie II - rok 2016   Adobe .pdf (1,60MB)   15.12.2017, 10:00h
Doplnenie RFS emitenta - Vyhlásenie - rok 2016   Adobe .pdf (204 KB)   02.11.2017, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2016   Adobe .pdf (2,9 MB)   31.08.2017, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2016
- po overení audítorom
  Adobe .pdf (1 MB)   31.07.2017, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2016   Adobe .pdf (3.8 MB)   28.04.2017, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2015   Adobe .pdf (0,3 MB)   02.07.2016, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2015   Adobe .pdf (2,18 MB)   29.04.2016, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2014   Adobe .pdf (1,66 MB)   26.08.2015, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2014   Adobe .pdf (5,00 MB)   29.04.2015, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2013   Adobe .pdf (6,60 MB)   30.04.2014, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2012   Adobe .pdf (845 KB)   11.07.2013, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2012   Adobe .pdf (13,10 MB)   30.04.2013, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2011   Adobe .pdf (852 KB)   14.09.2012, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2011   Adobe .pdf (260 KB)   30.04.2012, 10:00h
Doplnenie ročnej fin. správy emitenta - rok 2010   Adobe .pdf (0.6 MB)   25.08.2011, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2010   Adobe .pdf (7.4 MB)   30.04.2011, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2009   Adobe .pdf (8.2 MB)   30.04.2010, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2008   Adobe .pdf (10.7 MB)   30.04.2009, 10:00h
Ročná finančná správa emitenta - rok 2007   Adobe .pdf (8.4 MB)   30.04.2008, 10:00h
     
     
     
Správa audítora:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Správa nezávislého audítora - rok 2018   Adobe .pdf (2.6 MB)   30.04.2019, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2017   Adobe .pdf (1.7 MB)   21.05.2018, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2016   Adobe .pdf (1.8 MB)   31.07.2017, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2015   Adobe .pdf (2.1 MB)   30.05.2016, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2014   Adobe .pdf (1.65 MB)   21.08.2015, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2013   Adobe .pdf (1.60 MB)   30.05.2014, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2012   Adobe .pdf (1.45 MB)   20.05.2013, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2011   Adobe .pdf (0.65 MB)   28.05.2012, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2010   Adobe .pdf (1.15 MB)   28.05.2011, 10:00h
Správa nezávislého audítora - rok 2009   Adobe .pdf (0.5 MB)   19.11.2010, 10:00h
     
     
     
Polročné správy:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Polročná správa za 1. polrok - rok 2018   Adobe .pdf (3 MB)   21.09.2018, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2017   Adobe .pdf (720 KB)   23.10.2017, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2017   Adobe .pdf (20 MB)   29.09.2017, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2016   Adobe .pdf (2.2 MB)   30.11.2016, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2016   Adobe .pdf (5.8 MB)   30.09.2016, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2015   Adobe .pdf (1.1 MB)   23.11.2015, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2015   Adobe .pdf (25.5 MB)   27.08.2015, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2014   Adobe .pdf (44 KB)   16.04.2015, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2014   Adobe .pdf (1.75 MB)   20.08.2014, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2013   Adobe .pdf (100 KB)   14.02.2014, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2013   Adobe .pdf (2.80 MB)   21.08.2013, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2012   Adobe .pdf (48 KB)   10.12.2012, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2012   Adobe .pdf (1.9 MB)   20.08.2012, 10:00h
Doplnenie polročnej správy - rok 2011   Adobe .pdf (126 KB)   23.02.2012, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2011   Adobe .pdf (5.1 MB)   24.08.2011, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2010   Adobe .pdf (0.8 MB)   30.08.2010, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2009   Adobe .pdf (4.4 MB)   28.08.2009, 10:00h
Polročná správa za 1. polrok - rok 2008   Adobe .pdf (3.9 MB)   28.08.2008, 10:00h
     
     
     
Predbežné vyhlásenie č.1:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2015   Adobe .pdf (1,95 MB)   17.06.2015, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2014   Adobe .pdf (1,50 MB)   25.06.2014, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2013   Adobe .pdf (1,10 MB)   05.06.2013, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2012   Adobe .pdf (520 KB)   11.06.2012, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2011   Adobe .pdf (840 KB)   17.06.2011, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2010   Adobe .pdf (49 KB)   09.06.2010, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2009   Adobe .pdf (44 KB)   30.04.2009, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.01 - rok 2008   MS Word .doc   30.04.2008, 10:00h
     
     
     
Predbežné vyhlásenie č.2:  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2015   Adobe .pdf (3 MB)   28.10.2015, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2014   Adobe .pdf (36 KB)   29.10.2014, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2013   Adobe .pdf (112 KB)   23.10.2013, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2012   Adobe .pdf (36 KB)   24.10.2012, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2011   Adobe .pdf (36 KB)   31.10.2011, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2010   Adobe .pdf (36 KB)   30.10.2010, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2009   Adobe .pdf (46 KB)   30.10.2009, 10:00h
Predbežné vyhlásenie č.02 - rok 2008   MS Word .doc   10.10.2008, 10:00h
     
     
     
Valné zhromaždenia  
Názov dokumentu   Verzia   Zvrejnené dňa
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2019   Adobe .pdf (3.6 MB)   17.05.2019, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2018   Adobe .pdf (6.5 MB)   09.03.2018, 10:00h
Výzva akcionárom VUNAR, a.s.   Adobe .pdf (270 KB)   26.10.2017, 10:00h
Mimoriadne valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 25.10.2017   Adobe .pdf (5.8 MB)   25.09.2017, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2017   Adobe .pdf (4.20 MB)   12.04.2017, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2016   Adobe .pdf (5 MB)   27.05.2016, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2015   Adobe .pdf (12.0 MB)   22.05.2015, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2014   Adobe .pdf (23.2 MB)   30.05.2014, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2013   Adobe .pdf (15.3 MB)   25.04.2013, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2012   Adobe .pdf (9.0 MB)   28.05.2012, 10:00h
Mimoriadne valné zhromaždenie - 10/2011   Adobe .pdf (50 KB)   13.09.2011, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2011   Adobe .pdf (10.0 MB)   28.05.2011, 10:00h
Mimoriadne valné zhromaždenie - 2011   Adobe .pdf (60 KB)   04.02.2011, 10:00h
Mimoriadne valné zhromaždenie - 2011   Adobe .pdf (32 KB)   23.12.2010, 10:00h
Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. - 2010   Adobe .pdf (5.7 MB)   17.05.2010, 10:00h