VUNAR, a.s.
     
 Úvod | Dokumenty | Kontakty
     
     
Obchodné meno:   VUNAR, a.s.
     
     
Sídlo:   T.G. Masaryka 1
    940 48 Nové Zámky
     
     
IČO:   31 411 444
     
     
Predmet činnosti:   - Sprostredkovanie obchodu
    - Veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom, okrem tovarov vyhradených
    - Vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
    - Prenájom strojov a zariadení - v rozsahu voľnej živnosti
    - Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
    - Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
    - Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
    - Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
    - Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
    - Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
    - Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
    - Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
    - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
    - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
    - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
    - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
    - Prenájom strojov a zariadení
    - Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly
    - Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
    - Administratívne služby
    - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
    - Vedenie účtovníctva
     
     
Štatutárny orgán:   predstavenstvo
    Mgr. Alexandra Suchoňová - predseda predstavenstva
    Mgr. Jozef Šelest - člen predstavenstva
    Ing. Ľuboš Beňo – člen predstavenstva